Bescherm uw zaak

Overdracht / Licenties

Auteursrechten kunnen op meerdere manieren verhandeld worden.
De maker kan zijn rechten overdragen, of door middel van licenties ter beschikking stellen.

Verschil overdracht en licenties

Het verschil is dat bij overdracht de maker zijn rechten kwijt is, iemand anders heeft die nu. Die ander kan er dan tot 70 jaar na de dood van de maker over bepalen. Bij licenties houdt de maker zijn auteursrecht. Overdracht moet met een akte, schriftelijk. Licenties kunnen ook mondeling tot stand komen.

Licenties

Een licentie is een overeenkomst waarbij u afspreekt dat derden uw werk onder bepaalde voorwaarden mogen gebruiken. Deze voorwaarden kunnen van tijdelijke aard zijn, maar ook onherroepelijk.
Licenties kunnen schriftelijk, maar dat hoeft niet. Schriftelijk zorgt wel voor meer duidelijkheid.

Conflicten

Bedrijven die afhankelijk zijn van werken van makers willen vaak contractueel vastleggen dat er sprake is van overdracht. Makers daarentegen willen meestal werken met licenties.

Bij dit soort kwesties is juridisch advies een pré.
Wilt u weten waar u voor moet kiezen en wat de juridische gevolgen zijn van uw keuzes? Neem dan contact op.