Auteursrecht en Internet

Op internet is het vaak lastig te bepalen van wie een werk is en of er toestemming is gegeven om dit werk te gebruiken  Een auteursrechtelijk beschermd werk geeft de maker een aantal rechten, o.a. om zijn werk te exploiteren. Dit houdt in dat de maker het recht heeft zijn werk openbaar te maken en te verspreiden. Dit recht is alleen aan de maker voorbehouden. Iemand anders mag dat slechts ook doen indien hij toestemming heeft van de maker of indien het onder een uitzondering van het auteursrecht valt. Maar kom via het internet maar eens aan je toestemming. Want van wie is het werk eigenlijk?

Er zijn 3 mogelijkheden:

  • Het werk is auteursrechtelijk beschermd.
  • Het werk is auteursrechtelijk beschermd, maar de maker heeft het werk  vrijgegeven onder een licentie.
  • Er zit geen auteursrecht op het werk.

Bijna alle werken op het internet bevinden zich in het publieke domein. Met deze term “in het publieke domein” wordt bedoeld dat het werk toegankelijk is. Dit hoeft niet te beteken dat het werk vrij is van auteursrechten.

Wil jij weten onder welke van de 3 mogelijkheden een werk valt? Neem dan contact op via contact@copyright20.org.

 

Auteursrecht | , | Reageer

 

Reageer

Je e-mail adres wordt nooit gepubliceerd of gedeeld.

Toegestane HTML tags:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>