Open Access en Social Media

Vandaag is de Open Access week begonnen. De week staat in het teken van social media. Hoe kan je door middel van Open Access nog sneller je content verspreiden?

Doel Open Access:
Het doel van Open Access is de toegankelijkheid van informatie te verbeteren door op een open manier met elkaar te communiceren. Wetenschappelijke publicaties kunnen door Open Acces vrij en gratis worden gelezen, gedownload, verspreid, gekopieerd. Het auteursrecht blijft te allen tijde bij de auteur, maar de auteur heeft de licentie gegeven dat iedereen zijn werk onder bepaalde open voorwaarden mag gebruiken.

Door deze open benadering is wetenschappelijke informatie voor iedereen toegankelijk. En, zoals het thema van deze week benadrukt: Open Access gecombineerd met Social Media leidt tot een nog betere toegankelijkheid. Het schijnt dat een Twitter-bericht over een Open Access-artikel tot nog meer downloads leidt. Ook blijkt uit onderzoek dat Open Access artikelen twee keer zo vaak worden geciteerd.

Publiceren:
Over het publiceren van wetenschappelijke artikelen zijn al jarenlang discussies aan de gang. Wetenschappers worden door de overheid betaald, dus waarom moeten gebruikers dan de uitgevers betalen? (die zijn immers al met belastinggeld betaald) Dat is vreemd. Ook rusten er auteursrechten op de artikelen, die je als wetenschapper meestal overdraagt of in licentie geeft aan een uitgever. Hierdoor heb je als onderzoeker soms niet de mogelijkheid je eigen artikel op je eigen website te plaatsen. De Universiteit moet haar “eigen” onderzoek dan terugkopen van een uitgever. De afgelopen jaren is dit verbeterd.

Het feit dat iedereen toegang moet kunnen hebben tot wetenschappelijke artikelen, gratis en wel, betekent dat de financiering op een andere manier geregeld moet worden om dit ook daadwerkelijk mogelijk te maken. Met Open Access worden publicatiekosten meegenomen in de begroting van de onderzoekskosten. Want van een systeem dat de abonnee voor het artikel betaalt, moet nu de auteur voor het publiceren betalen. Voor deze kosten zijn er stimuleringsfondsen opgericht.

Er zijn een aantal publicatiemodellen:
– Het model waarbij de instelling betaalt voor publicatie en het artikel vervolgens vrij toegankelijk is.
- Golden Road: Publicatie in een Open Access Tijdschrift.
Green Road: Publicatie via een digitaal repository: de Universiteit wordt zelf uitgever, en moet zelf redactie en toegang betalen.

Voordelen Open Access:
– Behoud van je auteursrecht
– Wetenschap toegankelijk voor iedereen, wereldwijd
– Nieuwe uitgevers maken een kans
– Universiteiten kunnen hun eigen archieven bijhouden
– Bereik van een groter lezerspubliek

Voorbeelden:
- Springer Open Choice: alle artikelen zijn peer-reviewed.
DOAJ: In de Directory of Open Access Journals zijn de meeste open access tijdschriften te vinden.
- UVA-DARE
- OAPEN
- NARCIS

Evenement:
Deze week staat de hele week in het thema van Open Access en Social Media.
Meer informatie over deelname en workshops over Open Acces Week ->
Twitter:@Adam4OA

Open Content | , | Reageer

 

Reageer

Je e-mail adres wordt nooit gepubliceerd of gedeeld.

Toegestane HTML tags:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>