Gebruikers, makers,
Copyright 2.0 voor u.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annelies-Lesuis

 

 

 

 

Hendrik-Rood

Auteursrecht voor de ondernemer

Copyright 2.0 zet zich in om creatief ondernemers, instellingen en geïnteresseerden zo goed mogelijk bij te staan bij hun vragen omtrent het auteursrecht en hier heldere voorlichting over te geven. C2.0 stimuleert educatie over het auteursrecht, preventief beschermen en geweldloze oplossingen bij inbreuken (zoals in gesprek treden met elkaar en schikkingen. Wij vinden het van belang dat relaties behouden kunnen blijven.).

Het auteursrecht omvat meer dan de naam in eerste instantie doet vermoeden. Auteursrecht gaat om beschermen, maar ook om delen. Onderwerpen als Creative Commons, sampling, open content of crowdsourcing hebben hier ook mee te maken.
Daarnaast komt iedereen dagelijks in aanraking met het auteursrecht. Beeld, muziek, tekst of geluid kan allemaal onder het auteursrecht vallen.

Voor makers is auteursrecht het recht waarmee zij geld kunnen verdienen met hun werk. Gebruikers betalen. En tegenwoordig zijn er nieuwe businessmodellen, waardoor gebruikers soms niet eens hoeven te betalen en de makers toch betaald worden. Denk bijvoorbeeld aan Spotify.

C2.0 vindt het interessant deze nieuwe ontwikkelingen te volgen en nieuwe mogelijkheden te ontdekken. Het is de kunst voor bedrijven, ondernemers en kunstenaars om op een creatieve manier in te springen op bestaande en nieuwe markten.
Het is de kracht van C2.0 om hen hierin bij te staan.

WIE ZITTEN ERACHTER?

Annelies Lesuis, initiatiefneemster. Annelies is jurist op het gebied van het intellectuele eigendomsrecht. Zij sloot haar studie af met een scriptie over Creative Commons (auteursrecht). Naast rechten is zij afgestudeerd als (onderzoeks)psycholoog op het gebied van de klinische psychologie. Annelies is geïnteresseerd in innovaties en kunst en cultuur. Zij is een voorstander van het voortbouwen op elkaars werken en het ter beschikking hebben van creatieve werken voor het brede publiek, maar wel zolang de maker dat ook wil. Naast organisator, jurist en programma-ontwikkelaar voor C2.0 schrijft zij voor het internetmagazine Netkwesties.
Webredacteur van de Vereniging Kunst Cultuur en Recht.
Publicaties

Hendrik Rood, onderzoeker. Hendrik is ingenieur in de technische natuurkunde en is gespecialiseerd in infrastructuren op het gebied van de telecommunicatie. Hij werkt bij het bedrijf Stratix Consulting, is mede-oprichter van SOS Internet en secretaris van de ISOC Werkgroep Internet Transparency. SOS Internet richt zich op een open en stabiel internet, waardoor de grenzen van het auteursrecht zichtbaar worden. Vanuit de ISOC werkgroep was hij betrokken bij de rechtszaak omtrent het sluiten van The Pirate Bay. Hendrik blogt over internetkwesties en vraagstukken op het grensvlak van auteursrecht en informatievrijheid, zoals de internetblokkades.