Privacy

Privacy

welkom

Welkom op de website van Copyright 2.0. C2.0 zet zich in om creatief ondernemers, instellingen en geïnteresseerden zo goed mogelijk bij te staan bij hun vragen omtrent het auteursrecht en hier heldere voorlichting over te geven. C2.0 betracht uiterste zorgvuldigheid bij het opstellen, plaatsen en verspreiden van de informatie op deze website. Mocht je onverhoopts onvolkomenheden of onjuistheden aantreffen, meldt dit dan vooral via het e-mailadres contact@copyright20.org. Ook voor suggesties kun je via dit e-mailadres terecht. Dit wordt zeer op prijs gesteld.

Privacy-verklaring

C2.0 respecteert de privacy van alle gebruikers van deze website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die verschaft wordt in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp) behandeld wordt. De gegevens worden niet doorverkocht aan derden.

Om wat voorn persoonsgegevens gaat het onder meer?
Het kan gaan om uw naam, e-mail, telefoon en adresgegevens of uw ip-adres. Deze gegevens worden verkregen door o.a. het toesturen van een e-mail, het aanmelden voor de nieuwsbrief, het reageren op een blogbericht of deelname aan een evenement of workshop.

Persoonlijke gegevens kunnen gebruikt worden voor/door de volgende diensten:
– Informatieverstrekking m.b.t. de activiteiten van C2.0. Of wel door C2.0 zelf, dan wel door derdepartijen die de database beheren, zoals Mailchimp.
– Google-analytics en andere programma’s die gegevens gebruiken om geanonimiseerde statistieken te verschaffen die wenselijk zijn voor de bedrijfsvoering van C2.0.
– Verspreiding via sociale media zoals Facebook of Twitter. Hiervoor is software van derde partijen nodig, die cookies op deze website plaatsen. Zie hiervoor hun privacy-voorwaarden.

Toepasselijk recht

Op deze website is het Nederlandse recht van toepassing. Alle geschillen zullen, indien nodig, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.