Stappenplan Publiek Domein

Wat voor een werken kunnen er allemaal in het publiek domein vallen?
En hoe weet je of een werk publiek domein is? Zie hier een stappenplan. 

Het gaat om allerlei soorten werken waarop auteursrecht kan liggen en waarop auteursrecht zou kunnen liggen als ze niet onder een uitzondering zouden vallen. Met dit laatste worden werken van de overheid bedoeld. Wetten, verordeningen of rechterlijke uitspraken zouden volgens de definitie van het auteursrecht onder het auteursrecht kunnen vallen, maar door een uitzondering, art. 11 Aw, ontstaat er geen auteursrecht op. De overige werken afkomstig van de overheid, zoals kamerstukken of rapporten, vallen wel onder het auteursrecht. Echter deze stukken vallen onder de ruime definitie van het publiek domein, omdat verdere openbaarmaking en verspreiding van deze werken is toegestaan, ingevolge art. 15b Aw, maar het artikel zegt niks over het recht om de werken te bewerken/remixen. Kortom, deze werken zijn dus niet geheel vrij te gebruiken.

Duidelijk gezegd: foto’s, films, boeken, scripties, gedichten, muziek, werkstukken, schilderijen, beeldhouwwerken, aardrijkskundige kaarten, wetten, rechterlijke uitspraken, computerprogramma’s, toneelstukken of mondelinge voordrachten zijn allemaal voorbeelden die te vinden kunnen zijn in het publiek domein.

Werken afkomstig van overheidsinstanties kunnen direct in het publiek domein komen. Werken waarop auteursrecht rust komen na beëindiging van het auteursrecht in het publiek domein. Dit is 70 jaar na de dood van de maker, en als het werk afkomstig is van een rechtspersoon (bedrijf) geldt een termijn van 95 jaar na publicatie.

Hoe weet je of het werk in het publiek domein valt? Een Stappenplan:

 1. Is het een werk dat onder het auteursrecht valt?
  - Zo nee, dan zijn de rest van de stappen overbodig, omdat het dan niet een auteursrechtelijk publiek domein werk kan zijn.
  – Is het werk afkomstig van de overheid? Dan publiek domein, en meestal vrij toegankelijk voor verspreiden en openbaarmaken. Tenzij geheimhoudingsverklaring, bij wet uitdrukkelijk voorbehouden, paspoorten, rijbewijzen etc.
 2. Is er een markering aangebracht aan het werk?
  Het © teken of een licentie? Als er op het werk een markering zichtbaar is dat het geschonken is aan het publiek domein (zie Creative Commons Publiek Domein-verklaringen), dan mag je daar in principe vanuit gaan. Bij een © teken of  licentie-aanduiding is verder onderzoek vereist.
 3. Hoe oud is het werk?
  Ook al is er sprake van het © teken of een andere markering, toch kan het zijn dat er geen auteursrecht meer op rust, omdat de rechten verlopen zijn. Dit gebeurt 70 jaar na dood van de maker.
  Aan het onderwerp of de stroming kan vaak al een inschatting gemaakt worden of het nog binnen de huidige tijd zal vallen, of dat het werk waarschijnlijk behoorlijk oud is.
 4. Kun je de auteur of datum totstandkoming van het werk niet vinden?
  Als het werk op een website staat, schrijf dan de eigenaar van de website aan.
  Het is ook mogelijk dat het werk een wezen-werk is. Dit betekent dat het niet te achterhalen is van wie het werk is. De auteur is niet bekend. Er zijn heel veel wezen-werken in omloop. In zo een geval kun je het werk gebruiken, totdat de rechtmatige eigenaar zich meldt. Geef dan wel de bron aan bij het werk, of noteer de bron ergens voor jezelf, zodat je achteraf weet waar het vandaan kwam. Voor foto’s kan je voor dit soort kwesties Stichting FotoAnoniem om hulp verzoeken.
Publiek Domein | Reageer

 

Reageer

Je e-mail adres wordt nooit gepubliceerd of gedeeld.

Toegestane HTML tags:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>