Buma hanteert een waarderingssysteem met punten of seconden. Ingevolge artikel 3 van de Statuten stelt de organisatie zich ten doel zonder winstoogmerk te handelen.

Het tarief van de vergoeding verschilt per soort muziek en per categorie,[1] maar hangt ook af van de gebruiker (een sportzaak of en groot café), hoe vaak het werk te horen is en hoe lang het stuk duurt. Een muziekwerk wordt ingedeeld in een aparte categorie, zoals ‘amusement’ of ‘radio’ en ‘tv’. Muziekwerken die onder een ‘ether-categorie’ vallen, krijgen een waardering die gelijk is aan het aantal seconden dat ze worden uitgezonden. Bij muziek in de ‘live-categorie’ wordt op grond van de duur van het werk een waardering in werkpunten gegeven. De vergoeding die een muziekauteur krijgt wordt berekend door het aantal uitvoeringen te vermenigvuldigen met het aantal werkpunten/seconden en dit wederom te vermenigvuldigen met de puntwaarde.

Op deze manier ontstaat er voor elke artiest een gelijke opbrengstverdeling. Het is bij Buma/Stemra niet mogelijk te onderhandelen over de waarde van een punt. Hierbij is zij gebonden aan de Gedragscode, die stelt dat rechthebbenden in gelijke gevallen gelijk behandeld dienen te worden.[2]


[1] www.bumastemra.nl
[2]
Artikel 5.1 Gedragscode voor Collectieve Beheersorganisaties op het terrein van het Auteursrecht en Naburige rechten.