Wat is Copyright / Auteursrecht?
Met Copyright wordt hetzelfde bedoeld als met Auteursrecht.

 • Wanneer krijg je Auteursrecht?
  Je krijgt het auteursrecht als je een werk maakt van letterkunde, wetenschap of kunst. Bij dit werk moet je persoonlijke keuzes gemaakt hebben. Als het te verwachten is dat iemand anders precies hetzelfde werk zou maken als jij, dan is het werk niet auteursrechtelijk beschermd.  Het auteursrecht beschermt uitingen van een creatief proces van de geest. Hieronder vallen onder meer scripties, gedichten, films, foto’s, boeken, software, liedjes, maar ook presentaties en in uitzonderlijke gevallen zelfs geuren. Het werk hoeft echter niet af te zijn, ook notities of schetsen kunnen al auteursrechtelijk beschermd zijn.
 • Hoe zit het met een idee?
  Een idee is nog geen uiting. Enkel ideeën worden niet beschermd door het auteursrecht.
 • Wat kan je met het Auteursrecht?
  Openbaarmaken en Verveelvoudigen van jouw werk en optreden tegen inbreuk.
  Jij, als maker, hebt het exclusieve recht om te bepalen of je jouw werk aan anderen toont en of je het werk wil verspreiden. Anderen hebben toestemming van jou nodig om jouw werk te mogen gebruiken. Deze rechten worden ook wel de exploitatie-rechten genoemd. Omdat dit de rechten zijn waar je als maker je inkomsten mee genereert.
 • Waar moet je je recht registreren?
  Nergens. Het auteursrecht krijg je automatisch. Je hoeft dus nergens jouw werk te registreren. Het is wel mogelijk om je werk te registreren, maar dit doe je meestal om bewijs in handen te hebben. Bewijs dat jij het werk op een bepaalde datum hebt gemaakt.
 • Hoe zit het met het © teken?
  Het © teken is ter herkenning. Het is niet verplicht om dit onder je werk te zetten. Handig is het wel. Op deze manier weet iedereen dat jouw werk beschermd is. Dit betekent dus ook dat als je werken ziet zonder het © teken je er in eerste instantie vanuit kan gaan dat ze auteursrechtelijk beschermd zijn. De juiste wijze om dit teken te gebruiken is als volgt: © + jaartal van ontstaan + naam.
 • Hoe lang duurt het recht?
  Het auteursrecht is tot 70 jaar na de dood van de maker van kracht. Voor rechtspersonen (bedrijven en instanties) geldt dat het auteursrecht 70 jaar van kracht blijft, berekend vanaf het moment van eerste openbaarmaking.
 • Wie krijgt het Auteursrecht?
  In principe krijgt de maker van het werk het auteursrecht. Er zijn uitzonderingen op deze regel. Als je in dienst bent bij een werkgever dan krijgt de werkgever de auteursrechten, tenzij er andere afspraken gemaakt zijn. Het kan ook zijn dat je met meerdere mensen/organisaties het auteursrecht op een werk hebt.
 • Wat mogen anderen Wel met jouw werk?
  Het auteursrecht kent ook beperkingen. Dit betekent dat er in een aantal gevallen zonder toestemming gebruik gemaakt mag worden van jouw werk. Indien:
  – Citeren: bronvermelding is verplicht. Soms ook een vergoeding.
  – Parodie of Karikatuur
  – Persoonlijk gebruik, zonder commercieel oogmerk.
  – Uitlenen door bibliotheken
  – Toelichting bij onderwijs
 • Wat mogen anderen Niet met jouw werk? 
  – Citeren zonder vermelding van naam.
  – Openbaarmaken of verspreiden zonder toestemming.
  – Verminken
  – Het werk uitgeven onder hun eigen (plagiaat) of andere naam.
Auteursrecht | | Reageer

 

Reageer

Je e-mail adres wordt nooit gepubliceerd of gedeeld.

Toegestane HTML tags:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>