Wat is Crowdsourcing?

Crowdsourcing

Crowdsourcing houdt in eerste instantie in dat er naar een oplossing gezocht wordt voor een specifiek probleem/vraag binnen een crowd. Zoals het spreekwoord luidt ‘twee weten meer dan één’ geldt dat uiteraard des te meer voor een hele groep.

In een groep zitten meerdere disciplines. Op deze manier kan een probleem vanuit meerdere kanten benaderd worden en zal de aandrager vanuit al die verschillende visies een passende oplossing voor zijn probleem kunnen vinden. Het hoeft niet eens te betekenen dat er een geheel passende oplossing door iemand binnen de crowd wordt aangedragen voor het probleem, maar alle oplossingen samen kunnen de aandrager weer tot nieuwe ideeën brengen.

Crowdsourcing en Auteursrecht
Bij veel crowdsourcingsprojecten zijn auteursrechtelijk beschermde werken betrokken. Om deze reden zal hier vaker iets over crowdsourcing gepost gaan worden. Want waarom willen mensen hun werken of hun ideeën weggeven voor iemand anders? Wat krijgen ze daarvoor terug? Hou jij nog wel je auteursrecht?

Wedstrijd
Een heel simpel voorbeeld van crowdsourcing is het uitzetten van een wedstrijd voor een nieuwe leuze. Een bedrijf looft een prijs uit voor de beste leuze, waardoor het bedrijf vele ideeën binnenkrijgt. Niet alleen kunnen ze hierdoor de pakkende leuze vinden, ook weten ze daardoor meer over wie hun doelgroep is, hoe mensen hun bedrijf zien, dan wel willen gaan zien. Daarnaast beschikt het bedrijf vervolgens over meer klantgegevens, waardoor verspreiding van nieuwsbrieven en reclame gemakkelijker wordt.

Fansites
Het is echter niet nodig dat er een prijs verbonden is aan crowdsourcing. Sommige bedrijven worden dusdanig op handen gedragen door hun crowd, dat mensen graag gratis willen helpen. Het is zelfs zo dat bedrijven daar helemaal niks voor hoeven te doen. Het kan namelijk zo zijn dat er fansites worden opgericht. Binnen de communities van deze fansites worden opties of problemen besproken van het bedrijf, waardoor anderen oplossingen aandragen. Dit soort sites zijn heel gunstig voor het bedrijf zelf. Op deze manier leren zij hun doelgroep kennen en kunnen zij beter inspringen op de markt. Hierdoor werkt het principe van crowdsourcing beide kanten op: de crowd heeft het gevoel deel te kunnen nemen aan de besluitvorming, zij worden gehoord. Voor een organisatie is het heel fijn en belangrijk dat zij een positieve bijdrage kan leveren aan haar crowd.

Crowdsourcing-platform
Crowdsourcing wordt steeds populairder. Online zijn er steeds meer crowdsourcing-platforms te vinden, waar bedrijven een prijs uit kunnen loven en deelnemers hun idee kunnen plaatsen voor een wedstrijd. Onder categorie Crowdsourcing zijn straks links naar een aantal websites te vinden. Bijv. Brandsupply. Crowdsourcing kan ook onopvallender gebeuren, zoals musea die online een bericht plaatsen dat ze op zoek zijn naar informatie uit een bepaalde periode die ze willen tentoonstellen. Een voorbeeld is crowdsourcing in het Nationaal Historisch Museum. Of het journaal, dat via het online-platform om nieuwsbijdrage vraagt aan haar kijkers.

Journalistieke Crowdsourcing
Een uniek voorbeeld van crowdsourcing in een journalistieke setting toont de documentaire ‘Tahrir Square: The Good, The Bad, The Politician’, van o.a. Amr Salama. Deze documentaire belicht het leven van de Egyptenaren tijdens de Egyptische revolutie in 2011. Doordat iedereen de beschikking heeft tot social media deed Salama een oproep op Twitter om filmpjes en beeldmateriaal van de strijd naar hem te sturen. Op deze manier heeft hij meer dan 300GB beeldmateriaal gekregen! Met behulp van dit materiaal kon hij in een relatief korte tijd een documentaire maken vanuit het binnenste van de strijd. Op Beet.tv is een interview met Salama te zien.

Crowdsourcing

Kortom, crowdsourcing is het benaderen van een vraagstuk door middel van een ongedifferentieerde massa. En de doelen kunnen daarbij velerlei zijn. Ook de deelnemers kunnen meerdere redenen hebben: van sympathie voor een bedrijf, groep of organisatie tot financiële redenen of naamsbekendheid.

Hieronder een aantal voorbeelde van crowdsourcing en een info graphic van Jeff Howe, die duidelijk uitlegt wat de voordelen van crowdsourcing kunnen zijn:

Voorbeelden zijn:
–  Een prijsvraag om een Slogan te verzinnen.
–  Wikipedia.
–  Samen een film maken. Bijvoorbeeld Life in a Day.
–  Burgerparticipatie.
–  Burgerinnovatie
–  Een bedrijf helpen bij het oplossen van een probleem.
–  Een oproep doen op een platform om jouw logo te ontwerpen.
–  Met elkaar software ontwikkelen.

Heb je een vraag over crowdsourcing en auteursrecht? Neem dan contact op met Copyright 2.0.

Crowdsourcing | | Reageren uitgeschakeld