Workshops Beter vooraf beschermen, dan achteraf uw rechten kwijt.

Auteursrecht voor beeldmakers

3 modules van 1,5 uur

– Basis auteursrecht
– Creëren
– Praktijk
Op drie verschillende dagen; dag en tijdstip in overleg.

Doelgroep:

Amateurs- en beroeps-beeldmakers, die meer over hun auteursrecht willen / moeten weten. Auteursrecht voor beeldmakers is van toepassing op fotografie, schilderkunst, grafische vormgeving en beeldende kunst. Video vereist een ander soort workshop.

Aanpak

Er wordt specifiek aandacht gegeven aan het beeldrecht, waarbij onderwerpen als portretrecht en belangenorganisaties zeker aan bod komen. In de eerste module wordt ingegaan op de basis van het auteursrecht, in de tweede wordt op een beeldende wijze aan de hand van opdrachten het auteursrecht besproken en in de derde fase gaan we de praktijk in. Voor meer informatie, neem dan gerust contact op.

Extra

U kunt van de mogelijkheid gebruik maken dat wij kunstenaars en instellingen erbij betrekken, zodat ervaringen uitgewisseld kunnen worden.

Waarom van belang?

Het auteursrecht is het basisrecht van een artistiek werk. Het is het recht wat de maker de mogelijkheid geeft zijn werk exclusief te exploiteren. Zeker nu er minder subsidies zijn en de WWIK er niet meer is, is het van belang dat kunstenaars zich sterken in het ondernemerschap. Daar hoort kennis van het recht en van contracten bij.

U leert in deze workshop:

Het auteursrecht kennen. Wanneer krijg je het recht en wanneer zet je het in? En vooral belangrijk bij contractsonderhandelingen: wat wil je precies inzetten? Aandachtspunten bij contracten worden besproken, verschillende instellingen op het vakgebied en wat hun rol kan zijn bij de bedrijfsvoeringen. Praktische tips. En wat u zelf kunt doen en wanneer het handig is om juridisch advies te vragen.

Deze workshop geeft u praktische tips en met de overgedragen kennis kunt u in de praktijk makkelijker uw weg vinden. Zo laat u geen geld liggen daar waar het niet nodig is.

U krijgt mee:

Een overzicht van de behandelde onderwerpen, praktische tips en een kortingsbon ter waarde van € 20,- voor advies.

Wilt u meer informatie hebben over de indeling van de modules, neem dan contact op.

beeldrechtbeeldrecht2
beeldrecht4Beeldrecht3