Workshops Beter vooraf beschermen, dan achteraf uw rechten kwijt.

Auteursrecht voor muzikanten

3 modules van 1,5 uur

- Basis auteursrecht en naburig recht
– Creëren
– Praktijk
Op drie verschillende dagen; dag en tijdstip in overleg.

Muzikanten / songwriters opgelet

Amateurs en beroepsmuzikanten die meer over hun auteursrecht willen of moeten weten. Auteursrecht voor muzikanten is van toepassing op tekstschrijvers, producers, zangers en instrumentalisten.

Aanpak

Er wordt specifiek aandacht gegeven aan het muziekrecht, waarbij instellingen als Buma/Stemra en Sena uiteraard aan bod komen. Het muziekrecht is weer een heel eigen gebied. In de eerste module wordt er ingegaan op de basis van het recht, in de tweede module gaan we aan de hand van eigen muziek dieper op de stof in en in de laatste module is het tijd voor de praktijk. Kortom, we gaan zowel creatief als praktisch aan de slag met het onderwerp. Omdat iedereen uit de muziekwereld komt, staat het uitwisselen van ervaringen centraal.

Extra

U kunt van de mogelijkheid gebruik maken dat wij kunstenaars en instellingen erbij betrekken, zodat ervaringen uitgewisseld kunnen worden.

Waarom van belang?

Het auteursrecht en naburig recht geven de maker de mogelijkheid zijn werk exclusief te exploiteren. Zeker nu er minder subsidies zijn en de WWIK er niet meer is, is het van belang dat kunstenaars zich sterken in het ondernemerschap. Daar hoort kennis van rechten en van contracten bij. Bovendien laten veel muzikanten vaak geld liggen, terwijl het helemaal niet hoeft.

U leert in deze workshop:

Het auteursrecht en het naburige recht kennen. Wanneer krijg je het recht en wanneer zet je het in? En vooral belangrijk bij contractsonderhandelingen: wat wil je precies inzetten? Aandachtspunten bij contracten worden besproken, verschillende instellingen op het vakgebied en wat hun rol kan zijn bij de bedrijfsvoeringen. Praktische tips. En u leert wat u zelf kunt doen en wanneer het handig is om juridisch advies te vragen.

Deze workshop geeft u praktische tips en met de overgedragen kennis kunt u in de praktijk makkelijker uw weg vinden. Zo laat u geen geld liggen daar waar het niet nodig is.

U krijgt mee:

Een overzicht van de behandelde onderwerpen, praktische tips en een kortingsbon ter waarde van € 20,- voor advies.

Heeft u vragen of wilt u specifieker weten hoe de modules in elkaar zitten? Neem dan contact op.

Auteursrecht-Muzikanten