Disclaimer

Disclaimer

Welkom

Welkom op de website van Copyright 2.0. C2.0 zet zich in om creatief ondernemers, instellingen en geïnteresseerden zo goed mogelijk bij te staan bij hun vragen omtrent het auteursrecht en hier heldere voorlichting over te geven. C2.0 betracht uiterste zorgvuldigheid bij het opstellen, plaatsen en verspreiden van de informatie op deze website. Mocht je onverhoopts onvolkomenheden of onjuistheden aantreffen, meldt dit dan vooral via het e-mailadres contact@copyright20.org. Ook voor suggesties kun je via dit e-mailadres terecht. Dit wordt zeer op prijs gesteld.

Disclaimer

Copyright 2.0, geregistreerd onder KvK nummer 55059007, en verder te noemen C2.0, verleent u toegang tot de website www.copyright20.org. Door de website te bezoeken en/of de op deze website aangeboden informatie te gebruiken, wordt er ingestemd met deze disclaimer en met de voorwaarden wat betreft het auteursrecht.

Beperkte aansprakelijkheid

C2.0 houdt zich het recht voorbehouden de verstrekte informatie te allen tijde te wijzigen zonder voorafgaande mededeling. C2.0 is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onvolledigheid of onjuistheid van de verstrekte informatie op de website van C2.0, die op welke wijze dan ook zichtbaar is (geweest). Hieronder valt o.a. informatie die via deze website uitgewisseld wordt tussen derden of informatie op externe sites die door middel van links op deze website toegankelijk wordt gemaakt. De informatie op deze website is bedoeld ter verstrekking van algemene informatie en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Alle prijzen op deze website zijn onder voorbehoud van typefouten. C2.0 aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van deze fouten.

Veiligheid

C2.0 kan niet garanderen dat de website geheel veilig is. Indien de site tijdelijk niet bereikbaar is en je daar rechtstreeks dan wel onrechtstreeks schade van ondervindt, betreurt C2.0 dit, maar kan hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden.

Blog

C2.0 behoudt zich het recht voor reacties te mogen verwijderen, zonder opgaaf van redenen. C2.0 is niet aansprakelijk voor de inhoud van geplaatste reacties door derden.

Toepasselijk recht

Op deze website is het Nederlandse recht van toepassing. Alle geschillen zullen, indien nodig, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.