Willen 16 BUMA’s niet concurreren?

Washington, afgelopen week. 16 Collectieve Beheersorganisaties komen bijeen om in gezamenlijkheid de nieuwe Richtlijn voor collectief rechtenbeheer van de Europese Unie te bespreken. De Europese Commissie wil meer dan 250 auteursrechtenorganisaties die als bemiddelaar optreden tussen consument en auteur gaan harmoniseren.

Buma/Stemra nam samen met Koda het initiatief tot overleg. “Het is ons streven om de culturele diversiteit te behouden, terwijl we bijdragen aan de ontwikkeling van de online markt “, Aldus mr Hein van der Ree, CEO van Buma/Stemra. Zie persbericht.

Het initiatief komt tegelijk met de plannen van Neelie Kroes die onlangs beleid heeft afgekondigd om landenbarrières te slechten tussen EU-landen op contentgebied. Dus geen aparte rechten meer voor Nederland, Duitsland, België, VK etc. De markt moet opengebroken worden en er moet ruimte komen voor concurrentie.

“Collectieve beheersorganisaties (cbo) zullen moeten voldoen aan eisen op het gebied van transparantie en governance. Cbo’s zullen bovendien met elkaar moeten gaan concurreren doordat rechthebbenden de mogelijkheid krijgen (voor een gedeelte van hun rechten) van cbo te wisselen en doordat het voorstel een regeling bevat voor de uitgifte van multiterritoriale licenties door cbo’s.” bron

Maar wat gebeurt er nu? Inderdaad, de CBO’s willen samenwerken en zo zoveel mogelijk van hun huidige monopoliepositie behouden voor de online en mobiele markt. Willen zij niet concurreren? Het openbreken van de markt voor meer concurrentie zou echter nadelige gevolgen kunnen hebben voor de CBO’s. Vooral die uit de kleinere landen. Mogelijk dat voor de nationaal bekende artiesten de rechteninning duurder wordt, omdat men kan verwachten dat de grote, in heel Europa goed verkopende namen naar de goedkoopste inner gaan:  concurrentie verwordt tot een race-naar-de-bodem ten voordele van vooral de meest succesvolle en invloedrijkste auteurs.

Of dit probleem wordt opgelost door een gemeenschappelijke organisatie voor online/mobiel van een grote groep CBO’s is de vraag. Als we het vergelijken met de huidige situatie online voor artiesten zien we dat het daar ook een wir war van partijen is.
De online markt op het gebied van sociale media voor de artiesten, daar waar Sena geen invloed heeft, zien we nu heel veel verschillende soorten partijen met allemaal eigen voorwaarden. Het is niet duidelijk voor de artiest welke partij gunstigere voorwaarden heeft. Zo hanteert CDBaby weer net iets andere voorwaarden dan Simbalam of regelt Norma alleen de licenties met iTunes. En de hoeveelheid procenten die naar de artiest gaan is vaak niet inzichtelijk gemaakt. Een overzichtelijke situatie zou prettig zijn.

Deze richtlijn collectieve beheersorganisaties heeft ten doel een transparantere markt te creëren. Duidelijke afspraken tussen CBO’s kunnen daarmee inderdaad een eerste stap zijn. Dat transparantie en een losser licentiesysteem nodig zijn, dat is zeker. Maar wat precies de oplossing is om de auteurs goed te kunnen blijven behartigen door de kleinere Buma’s bij een grotere concurrentiedruk door de grote partijen, is onzeker.

De volgende collectieve beheersorganisaties zijn bereid een gezamenlijk licentie-model te onderzoeken voor de online en mobiele markt:

 • Netherlands: Buma/Stemra
 • Denmark: Koda
 • Czech republic: OSA
 • Slovak Republic: SOZA
 • Israel: ACUM
 • Greece: AEPI SA
 • Ireland: IMRO
 • Austria: AKM
 • Croatia: HDS
 • Romania: UCMR-ADA
 • Belgium: SABAM
 • Poland: ZAIKS
 • Switzerland: SUISA
 • Norway: TONO
 • Finland: TEOSTO
 • Austria: Austro Mechana

 

Auteursrecht | , , | Reageer

 

Reageer

Je e-mail adres wordt nooit gepubliceerd of gedeeld.

Toegestane HTML tags:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>